Tin nhà trường

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2011-2012

Thứ sáu - 12/08/2011 20:31
Nhiem vu nam hoc 2011-2012

Nhiem vu nam hoc 2011-2012

Chủ đề của năm học 2011-2012 là "Năm học tiếp tục thực hiện đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục ". Trong năm học 2011-2012, tập trung thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm là:

 

I. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục:

1. Nhiệm vụ chung của các cấp học

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạo các cuộc vận động và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

- Tăng cường công tác quản lý học sinh, sinh viên; giáo dục an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội; đẩy mạnh công tác giáo dục văn hóa, tư tưởng; giáo dục thể chất và y tế trường học. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến mang nội dung không lành mạnh đối với học sinh, sinh viên.

- Tăng cường các giải pháp để khắc phục hiện tượng học sinh ngồi sai lớp, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi.

          - Chỉ đạo tổ chức nghiêm túc, an toàn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi quốc gia năm 2012. Chỉ đạo thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012 ổn định theo giải pháp ba chung.

          - Nghiên cứu bổ sung các chính sách hỗ trợ giáo viên và học sinh ở vùng dân tộc. Tiếp tục các giải pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc ở mầm non, tiểu học; bồi dưỡng tiếng dân tộc cho giáo viên vùng dân tộc. Chỉ đạo có hiệu quả  việc thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú.

          - Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và người học trong toàn ngành; đẩy mạnh triển khai Đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường.

          - Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp dạy và học. Khuyến khích giáo viên, giảng viên soạn bài giảng điện tử và tham gia trao đổi kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tiếp tục thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý.

2. Nhiệm vụ cụ thể của các cấp học

2.1. Giáo dục mầm non:

Triển khai đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015 và Chương trình giáo dục mầm non mới. Tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục mầm non tư thục, phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ phụ huynh và cộng đồng.

2.2. Giáo dục phổ thông:

- Thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá. Tiếp tục triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với từng đối tượng học sinh. Tiếp tục chỉ đạo việc triển khai tự đánh giá các trường tiểu học và THCS, từng bước triển khai đánh giá ngoài và công nhận các trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục.

                    - Xây dựng kế hoạch củng cố, nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục, tỷ lệ đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS

                    - Tiếp tục triển khai đề án dạy và học  ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020.

2.3. Giáo dục thường xuyên:

Nâng cao chất lượng và hiệu quả họat động của các trung tâm học tập cộng đồng. củng cố vững chắc kết quả chống mũ chữ và phổ cập giáo dục tiểu học. Tập trung nâng cao tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi và mở rộng xóa mù chữ cho những người từ  35 tuổi trở lên. Xây dựng và triển khaid 9ề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2011-2020” và  đề án “Xóa mù chữ giai đoạn 2011-2020”

II. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý; đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

- Tổ chức quán triệt và kiểm tra đôn đốc thực hiện phân cấp quản lý giáo dục theo Nghị định 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ

          - Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc quy định về công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân

          - Thực hiện đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, tổng hợp thông tin từ các kênh khác nhau để giải quyết kịp thời các vấn đề của ngành.

          - Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong toàn ngành

- Quán triệt đến cán bộ-giáo viên thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; Nghị định số 09/2010-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư để thực hiện đúng quy định.    

          - Triển khai công tác đánh giá chất lượng giáo dục các nhà trường

          - Tập trung thanh tra có chiều sâu các họat động tranh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành ở các cấp học; kiểm tra các nhóm trẻ tư thục. Tăng cường chỉ đạo công tác tự thanh-kiểm tra của các đơn vị.

          - Triển khai đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

          - Đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

III. Công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục :

- Tổ chức có hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông, chú trọng bồi dưỡng kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp. Tiếp tục công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục.

          - Triển khai thực hiện đại trà chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, THCS. Chuẩn hiệu trưởng trường THCS, tập huấn đánh giá hiệu trưởng mầm non, hiệu trưởng trường tiểu học theo chuẩn

IV. Công tác kế hoạch, tài chính và tăng cường cơ sở vật chất:

- Tiếp tục triển khai Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 về Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến phổ thông.

          - Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012

          - Tiếp tục đầu tư, xây dựng các trường mầm non, tiểu học, THCS đạt chuẩn quốc gia.

          - Đẩy mạnh phong trào tự làm và sử dụng thiết bị dạy học, đồ chơi trẻ em

          - Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục, tăng cường huy động các nguồn lực để phát triển giáo dục. Tổng kết công tác xã hội hóa giáo dục giai đoạn 2006-2010 và xây dựng đề án xã hội hóa giáo dục giai đoạn 2011-2015.

V. Công tác phát triển mạng lưới trường, lớp và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục:

- Kế hoạch triển khai Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012. Triển khai Đề án phát triển giáo dục ở 62 huyện nghèo.

- Kế hoạch mua sắm, bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học, đồ chơi trẻ em; phong trào tự làm và sử dụng thiết bị dạy học, đồ chơi trẻ em.

- Kế hoạch đầu tư, xây dựng phát triển các trường mầm non, tiểu học, THCS đạt chuẩn quốc gia. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trung tâm GDTX, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.

- Kiểm tra, giám sát việc đâu tư cơ sở vật chất  và thiết bị dạy học ở địa phương.

Tác giả bài viết: http://xuanmv.violet.vn/entry/show/entry_id/5671035

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn