Đoàn thể

Mẫu Báo cáo thành tích Đoàn thanh niên

Thứ ba - 24/05/2011 21:15
Mẫu Báo cáo thành tích Đoàn thanh niên

Mẫu Báo cáo thành tích Đoàn thanh niên

Đoàn trường cung cấp mẫu báo cáo thành tích công tác đoàn năm học 2010-2011 của tập thể và cá nhân ở các cấp độ khen thưởng

 

Mẫu số 1: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Giấy khen Đoàn khối, bằng khen tỉnh Đoàn (cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và PTTN

ÐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ÐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ

 

Nghĩa Hưng, ngày        tháng      năm 20...

 BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ TẶNG ………………………………………..

( Dành cho tập thể cơ sở Đoàn)

 

I.ĐẶC ĐIỂM CHUNG:

            - Tên đơn vị

- Quá trình thành lập, tổ chức bộ máy, số lượng thanh niên, đoàn viên, hội viên và cơ sở vật chất hiện có.

- Chức năng nhiệm vụ được giao

- Những thuận lợi, khó khăn trong một số năm gần đây có tác động đến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI:

- Nêu cụ thể kết quả từng nội dung đã thực hiện trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Có số liệu minh họa.

- Kết quả phát triển phong trào thanh thiếu nhi tại đơn vị: mở rộng quy mô, số lượng đoàn viên, thanh niên tham gia, địa bàn tổ chức thực hiện,…

- Công tác tập hợp, xây dựng lực lượng và phát triển Đoàn, Hội từ phong trào thanh niên tình nguyện.

- Nguyên nhân đạt được thành tích trên.

- Phụ lục số liệu đính kèm.

 - Những biện pháp trong tổ chức thực hiện và những nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn hoạt động.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác:

 

III. KẾT QUẢ THI ĐUA ĐẠT ĐƯỢC:

            Nêu các hình thức khen thưởng của đơn vị đã đạt được (ghi rõ số quyết định, ngày ký, cấp khen thưởng, nội dung thành tích cụ thể,…)

 

 

Ý kiến của lãnh đạo đơn vị

(Đảng ủy/Ban Giám hiệu)                                                  Ngày…tháng…năm…

(ghi rõ: Thống nhất báo cáo                                                  TM………………………

thành tích và đề nghị tặng                                                          (Ký tên, đóng dấu)

……… cho đơn vị ………)

       (ký tên, đóng dấu)

 

 

                                  Xác nhận của BTV Thành Đoàn

                                                         Bí thư


 

Mẫu số 2: Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị tặng Giấy khen Đoàn khối, Bằng khen tỉnh Đoàn (Cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm…(1))

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TÊN ĐƠN VỊ (SỞ XYZ..)

***

 

Nghĩa Hưng, ngày        tháng      năm 20...

 BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ TẶNG ………………………………

(Dành cho cá nhân)

______

 

I. SƠ YẾU LÝ LỊCH:

            - Họ tên, ngày tháng năm sinh

            - Quê quán, địa chỉ thường trú

            - Ngày vào Đảng, Đoàn

            - Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay

            - Trình độ văn hóa, chuyên môn

            - Tóm tắt quá trình công tác của bản thân

 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI:

  1. Sơ lược thành tích qua các năm của đơn vị (Bằng số liệu cụ thể)
  2. Nhiệm vụ được giao của bản thân
  3. Những đóng góp của bản thân: (Chủ yếu nêu những công việc cụ thể bản thên đã làm được)
  4. Sắp xếp tổ chức, nâng cao hiệu quả công tác, phát huy năng lực của cán bộ, nhân viên và hợp lý hóa trong sản xuất kinh doanh.
  5. Thực hiện tốt các chương trình quốc gia bằng các giải pháp hợp lý…
  6. Có đề án, chương trình hoạt động cụ thể từ đầu năm, kiểm tra dự giờ, soạn thảo giáo trình, uốn nắn, sơ kết, tổng kết.
  7. Đầu tư chiều sâu (có trọng tâm), đổi mới công nghệ…
  8. Về phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các công trình nghiên cứu khoa học (giá trị, nơi công nhận), cải tiến quản lý sản xuất, đổi mới cơ chế, hợp lý hóa sản xuất, công tác.
  9. Đoàn kết phấn đấu phát huy sức mạnh.
  10. Chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

 

III. KẾT QUẢ THI ĐUA ĐẠT ĐƯỢC:

1. Các danh hiệu, hình thức khen thưởng của đơn vị đã đạt được.

2. Các danh hiệu, hình thức khen thưởng của cá nhân đã đạt được.

(Ghi rõ quyết định, ngày ký quyết định, cấp khen thưởng, nội dung thành tích cụ thể…).

 

Ý kiến của lãnh đạo đơn vị                                            Ngày……tháng……năm…… 

 (ghi rõ: Thống nhất báo cáo                                                  Người viết thành tích ký tên

thành tích và đề nghị tặng                                                               

……… cho đơn vị ………)

       (ký tên, đóng dấu)

 

                                     Xác nhận của BTV Thành Đoàn

                                                            Bí thư

 

 

 

 

Bìa Báo cáo

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TP. HỒ CHÍ MINH

_____

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị tặng …………………………………..

Cho đơn vị …………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghĩa Hưng, tháng 5 năm 2011

 

Tác giả bài viết: Ngô Hà Vũ

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn